phone

پشتیبانی : 09173110587

سوالاتی ک از ما می پرسند

 

آیا با توجه به زمان باقی مانده تا آزمون کنکور سراسری، می توان از صفر شروع کرد و نتیجه گرفت؟

بله حتما.  ولی اگر بخواهید مانند چند ماه گذشه عمل کنید و کارها و روش های قبل را انجام دهید به نتیجه نمیرسید.  پس باید تغییری در شیوه مطالعه و برنامه ریزی خود ایجاد کنید و مصمم تر از قبل مطالعه کنید.

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

درحل تست های قرابت معنایی درس ادبیات فارسی مشکل دارم ، چه راهکاری پیشنهاد می کنید؟

اولین کار در هنگام زدن تست های قرابت معنایی این است که نباید در هنگام مطالعه بیت ها مکث کنید بلکه باید سریع و با دقت بیت های موجود در گزینه ها را خوانده ولی بیت های روی سوال را با دقت بیشتری بخوانید. و در ضمن شیوه ی درست خواندن ادبیات شعر را یاد بگیرید.

 ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

آیا کنار گذاشتن یک درس که در آن ضعیف هستم و حذف آن در کنکور کار منطقی است؟

خیر. حتی اگر در درسی ضعیف هستید هرگز آن را کنار نگذارید بلکه چند مبحث آسان و تست خیز از آن درس را با توجه به سوالات کنکور انتخاب و به خوبی مطالعه کنید. این کار در بهبود رتبه شما تاثیر زیادی دارد.

 ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

اصول یک برنامه ریزی خوب درسی در دوران کنکور چیست؟

1.انتظار به جا از خود و توانایی های خود 2.افزایش تدریجی ساعات مطالعه 3.درنظر گرفتن زمان و میزان مطالعه متناسب با اهمیت هر درس در کنکور 4.پایبندی به برنامه درسی 5.درنظر گرفتن بازه زمانی برای مرور دروس مثلا هر سه ماه یکبار و جلوگیری از فراموشی 6.در نظر گرفتن زمان استراحت در بین ساعات مطالعه