phone

پشتیبانی : 09173110587

روش مطالعه ی زبان انگلیسی آموزشگاه کنکور پرواز

روش مطالعه ی زبان انگلیسی

برای مطالعه‌ی هر درس زبان به صورت زیر عمل کنید:

ابتدا گرامر آن درس را مطالعه کنید

سپس حدود 20 تست گرامر مربوط به آن را پاسخ دهید

و اشکالات خود را بررسی و تحلیل کنید.

سپس به سراغ Reading درس بروید.

پاراگراف اول را یک بار بخوانید و سعی کنید معنی و مفهوم آن را دریابید.

سعی کنید معنی کلماتی را که نمی‌دانید با توجه به نشانه‌ها و روش‌های مختلف از خود متن حدس بزنید.

البته این کار درباره‌ی تمام کلمات ممکن نیست.

معنی کلماتی را که نمی‌توانید از متن دریافت کنید با مراجعه به یک فرهنگ واژگان فراگیرید.

در حین مطالعه‌ی هر پاراگراف، به ارتباط جملات، مرجع ضمایر و حتی گرامر آن درس

یا درس‌های قبلی توجه فراوانی داشته باشید.

بعد از مطالعه‌ی هر پاراگراف سعی کنید مفهوم و منظور اصلی آن پاراگراف را در یک یا دو جمله‌ی انگلیسی

یا فارسی خلاصه کنیدو در پایان آن بنویسید.

این کار نشان می‌دهد که آیا آن پاراگراف را درست فهمیده‌اید یا خیر.