phone

پشتیبانی : 09173110587

برترین آموزشگاه های کنکور در تبریز

برترین آموزشگاه های کنکور تبریز با نظرسنجی ک از دانش آموزان سخت کوش استان تبریز گرفته شد به شرح زیر می باشد :

1-آموزشگاه کنکور علوی تبریز

2-آموزشگاه کنکور ماهان تبریز

3-آموزشگاه کنکور نصیر تبریز

4-آموزشگاه کنکور کانون تبریز

5-آموزشگاه کنکور پارسه تبریز

6-آموزشگاه کنکور ونوس تبریز

7-آموزشگاه کنکور دخترانه ی چیستا تبریز