phone

پشتیبانی : 09173110587

برترین آموزشگاه های کنکور کشور

 

اعلام نتایج رسمی دومین دوره بزرگ معرفی آموزشگاه های کنکور برتر کشور

آموزشگاه های برتر کنکور پس بررسی های متعدد و نظرسنجی از برترین دانش آموزان معرفی شد که در زیر اعلام شده است

1 :آموزشگاه کنکور هدف تهران

2 :آموزشگاه کنکور پرستو تهران

3 :آموزشگاه کنکور ماهان تهران

4 :آموزشگاه کنکور اندیشه ها تهران

5 :آموزشگاه کنکور همگامان دانش شهریار

6 :آموزشگاه کنکور اندیشه اهواز

7 :آموزشگاه کنکور راه اندیشه تهران

8 :آموزشگاه کنکور بهار تهران

9 :آموزشگاه کنکور پارسایی اصفهان

10 :آموزشگاه کنکور اندیشه فائق تهران

11 :آموزشگاه کنکور جلوه تهران

12 :آموزشگاه کنکور ملاصدرا تهران

13 :آموزشگاه کنکور فرهنگ تهران

14 :آموزشگاه کنکور بهارستان کرج

15 :آموزشگاه کنکور سنجش کرمان

16 :آموزشگاه کنکور آینده سازان تهران

17 :آموزشگاه کنکور فرهنگ آموزش کرج

18 :آموزشگاه کنکور گاج سمنان

19 :آموزشگاه کنکور علامه حلی تهران

20 :آموزشگاه کنکور علوم نوری تهران